สุ่มเลขบัตร 13 หลัก

ฟรีบริการสุ่มเลขบัตร สุ่มเพื่อไว้ใช้สมัครเกมส์ออนไลน์ หรือทดสอบระบบอื่นๆ
* เลขบัตรที่อยู่ในหน้านี้เกิดจากการคำนวนขึ้นมา ไม่ใช่เลขบัตรของใครทั้งสิ้น ทุกคนสบายใจได้
ถ้าใช้สมัครเกมส์อย่าลืมอ่าน ถ้าใช้สมัครเกมส์ ด้านล่าง

ระบบทำการสุ่มเลขบัตรของท่านได้ดังนี้

ระบบกำลังคำนวน


ถ้าใช้สมัครเกมส์

ดังนั้นหลังจากใช้รหัสที่สุ่มมาสมัครเกมส์แล้ว จะต้องจดรหัสนั้นใส่สมุดบันทึกของตัวเองไว้ทันที

หรือ หาเลขหลักที่ 13 ที่นี่

กรอกเลข 12 หลักแรก


เลขบัตรที่สุ่มแต่ละหลักหมายความว่าอย่างไร


การตรวจสอบเลขบัตร

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า หมายเลขที่ได้จากการ สุ่มเลขบัตร จะเป็นเลขบัตรที่ใช้ได้จริงๆ
โดยทั่วไป บัตรประชาชนจะถูกแบ่งเป็น x-xxxx-xxxxx-xx-x ซึ่งเลขตัวสุดท้ายจะเป็นเลขเพื่อเช็คความถุกต้องของเลข 12 ตัวแรก
ซึ่งเลขตัวสุดท้ายเรามีวิธีการคำนวนจำนวน 4 ขั้นตอนดังนี้

  1. มั่วตัวเลขอะไรมาก้ได้จำนวน 12 ตัว โดยมีกฎอยู่ว่า ตัวแรกห้ามเป็นเลข 0 หรือ 9 เช่น 189353534573
  2. เอาเลข 12 หลักจากข้อแรกมาคูณกับเลขประจำหลักของมัน แล้วเอามารวมกัน เช่นจากตัวอย่างก็คือ (1*13) + (8*12) + (9*11) + (3*10) + (5*9) + (3*8) + (5*7) + (3*6) + (4*5) + (5*4) + (7*3) + (3*2) ได้ 427
  3. นำผลลัพธ์จากข้อที่แล้วมา mod หรือหารเอาเศษด้วย 11 เช่น จากตัวอย่างจะได้ 413 mod 11 = 9
  4. นำ 11 ไปลบกับผลลัพธ์จากข้อที่แล้ว จะได้เลขหลักที่ 13 เช่นของเราคือ 9 ได้ 11-9 = 2

เราก็จะสุ่มเลขบัตรขึ้นมาได้เป็น 1893535345732


* สุ่มเลขบัตร เป็นบริการสุ่มเลขบัตรออนไลน์ ซึ่งเลขบัตรทั้ง 13 หลักที่ปรากฏในหน้านี้ เป็นเพียงการสุ่มเลขบัตรขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ตรรกะการคำนวนทางคณิตศาสตร์ธรรมดา ไม่ใช่เลขบัตรที่มีใช้อยู่จริง ไม่ใช่หมายเลขบัตรของใคร © 2010-2021 สุ่มเลขบัตร