สุ่มเลขบัตร 13 หลัก

ฟรีบริการสุ่มเลขบัตร สุ่มเพื่อไว้ใช้สมัครเกมส์ออนไลน์
* เลขบัตรที่อยู่ในหน้านี้เกิดจากการคำนวนขึ้นมา ไม่ใช่เลขบัตรของใครทั้งสิ้น ทุกคนสบายใจได้
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ระบบทำการสุ่มเลขบัตรของท่านได้ดังนี้

กำลังคำนวน
[สุ่มเลขบัตรใหม่] [ดูเลขบัตรที่เคยสุ่ม]
ข้อควรระวัง:
- เกมออนไลน์บางเกมส์อาจจะถามรหัสบัตรของคุณในภายหลัง
- หากคุณเล่นที่ร้าน internet ระบบจะไม่สามารถบันทึกเลขบัตรได้
- หากคุณล้างเครื่องหรือเปลี่ยน browser รหัสที่บันทึกไว้จะถูกล้าง
ดังนั้นกรุณาจดใส่สมุดบันทึกของตัวเองเผื่อไว้ด้วย

หรือ หาเลขหลักที่ 13 ที่นี่
กรอกเลข 12 หลักแรก
หาเลย!


เลขบัตรที่สุ่มแต่ละหลักหมายความว่าอย่างไร


การตรวจสอบเลขบัตร


เราจะรู้ได้อย่างไรว่า หมายเลขที่ได้จากการ สุ่มเลขบัตร จะเป็นเลขบัตรที่ใช้ได้จริงๆ
โดยทั่วไป บัตรประชาชนจะถูกแบ่งเป็น x-xxxx-xxxxx-xx-x ซึ่งเลขตัวสุดท้ายจะเป็นเลขเพื่อเช็คความถุกต้องของเลข 12 ตัวแรก
ซึ่งเลขตัวสุดท้ายเรามีวิธีการคำนวนจำนวน 4 ขั้นตอนดังนี้
  1. มั่วตัวเลขอะไรมาก้ได้จำนวน 12 ตัว โดยมีกฎอยู่ว่า ตัวแรกห้ามเป็นเลข 0 หรือ 9 เช่น 189353534573
  2. เอาเลข 12 หลักจากข้อแรกมาคูณกับเลขประจำหลักของมัน แล้วเอามารวมกัน เช่นจากตัวอย่างก็คือ (1*13) + (8*12) + (9*11) + (3*10) + (5*9) + (3*8) + (5*7) + (3*6) + (4*5) + (5*4) + (7*3) + (3*2) ได้ 427
  3. นำผลลัพธ์จากข้อที่แล้วมา mod หรือหารเอาเศษด้วย 11 เช่น จากตัวอย่างจะได้ 413 mod 11 = 9
  4. นำ 11 ไปลบกับผลลัพธ์จากข้อที่แล้ว จะได้เลขหลักที่ 13 เช่นของเราคือ 9 ได้ 11-9 = 2
เราก็จะสุ่มเลขบัตรขึ้นมาได้เป็น 1893535345732

* สุ่มเลขบัตร เป็นบริการสุ่มเลขบัตรออนไลน์ ซึ่งเลขบัตรทั้ง 13 หลักที่ปรากฏในหน้านี้ เป็นเพียงการสุ่มเลขบัตรขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ตรรกะการคำนวนทางคณิตศาสตร์ธรรมดา ไม่ใช่เลขบัตรที่มีใช้อยู่จริง ไม่ใช่หมายเลขบัตรของใคร © 2010-2016 สุ่มเลขบัตร


Privacy Policy | Contact us: necz [at] necz.net